KATRIJN VAN ROEY | ARCHITECT | RENOVATIEWERKEN | NIEUWBOUW |

Architect Katrijn Van Roey
samenwerkingen voor allerlei bouwprojecten

Architect Katrijn Van Roey

ARCHITECT KATRIJN VAN ROEY

Volgende trefwoorden symboliseren mijn visie over architectuur: zuiver, functioneel, maximale lichtinval, basisvormen-basisvolumes.
Ik hecht veel belang aan een energiezuinig ontwerp, een ontwerp dat degelijkheid uitstraalt zowel qua materiaalgebruik als op structureel vlak.
Waar juist de accenten liggen in een project, wordt uiteraard in samenspraak met de bouwheer bepaald.

Nieuwbouw

Bovenstaande ‘kernpunten’ dienen in een nieuwbouw te worden opgenomen met als doel de wensen van de bouwheer om te zetten in realiteit, rekening houdend met het terrein en de omgeving.

Interieur

De architectuur hoeft zich niet te beperken tot het uitwendige van het gebouw aangezien het interieur mee bepalend is voor de afwerkinggraad van de woning. Heel belangrijk hierbij is de aandacht voor het functionele en het materiaalgebruik.

Verbouwingen

Bijkomend is het hierbij belangrijk om: binnen de beperkingen van het gebouw zoveel mogelijk wensen te realiseren.

Bouwproces

Vermits bouwen of verbouwen voor velen een éénmalige gebeurtenis is, met invloed op lange termijn, aanzie ik het als belangrijk deze wensen te kaderen in een realistische budgetraming aangepast aan de beschikbare middelen. Daarbij neem ik als architect zo goed mogelijk alle praktische taken op mij met veel aandacht voor planning, opvolging van de plannen & lastenboeken, kwaliteit, facturatie, oplevering.

Samenwerking

STIELMANNEN BV werkt met Katrijn van Roey samen voor de volgende zaken